قۇرئاندىكى قۇرئانرەھمەت شىپا نەسىھەت ھىدايەتتۇر بۇ قۇرئان[1]،

كەسكىن دەلىل پارلاق نۇر مۇبارەكتۇر بۇ قۇرئان[2]،

ئەڭ چىرايلىق سۆز پاكىز ھېكمەتلىكتۇر بۇ قۇرئان[3]،

ھەق راست ئادىل شۈبھىسىز ئاجايىبتۇر بۇ قۇرئان[4].

 

ئەزىز كىتاب فۇرقان روھ ئەسلىتىشتۇر بۇ قۇرئان[5]،

روشەن كىتاب ئاللاھتىن ئۇقتۇرۇشتۇر بۇ قۇرئان[6]،

ھەق باتىلنى ئىنچىكە شەرھىلەشتۇر بۇ قۇرئان[7]،

ھەر نەرسىنى تەپسىلىي بىلدۈرۈشتۇر بۇ قۇرئان[8]،

 

ئاللاھنىڭ ئىنسانلارغا چوڭ ئاتاسى بۇ قۇرئان[9].

پەيغەمبەرنىڭ مەڭگۈلۈك مۆجىزىسى بۇ قۇرئان[10]،

نىجاتلىقنىڭ بىردىنبىر رەھنەماسى بۇ قۇرئان[11]،

سائادەتنىڭ مەنبەسى ھەم ئاساسى بۇ قۇرئان[12].

 

خاتىرجەملىك يولىغا يېتەكچىدۇر بۇ قۇرئان[13]،

ئىشىنىپ تۇتقانغا خۇش خەۋەرچىدۇر بۇ قۇرئان[14]،

ئىنكار قىلىپ قاچقانغا تەنبىھچىدۇر بۇ قۇرئان[15]،

ئىختىلاپقا خاتىمە بەرگۈچىدۇر بۇ قۇرئان[16].

 

مەزمۇنى ئىخچام ئېنىق ئۆزىنى تەپسىر قىلغان[17]،

چۈشىنەي دېگەنلەرگە چۈشىنىش بەكمۇ ئاسان[18]،

تەقۋادارغا ۋەز رەھبەر ئىنسانىيەتكە بايان[19]،

راۋۇرۇس ئەرەبچىدۇر ھۆرمەتلىك ئۇلۇغ قۇرئان[20].

 


[1] قاراڭ: 10 – سۈرە يۇنۇس، 57 – ئايەت ، 17 – سۈرە ئىسرا، 82 – ئايەت؛ 27 – سۈرە نەمل، 77 – ئايەت؛ 41 – سۈرە فۇسسىلەت، 44 – ئايەت.

[2]  قاراڭ: 4 – سۈرە نىسا، 174 – ئايەت؛ 5 – سۈرە مائىدە 15 – ئايەت؛ 6 – سۈرە ئەنئام، 92 – ۋە 155 – ئايەتلەر؛ 38 – سۈرە ساد، 28  – ۋە 29 – ئايەتلەر؛ 42 – سۈرە شۇرا، 52 – ئايەت؛ 16 – سۈرە  نەھل، 44 – ئايەت؛ 68 – سۈرە قەلەم، 51 – ئايەت؛ 21 – سۈرە ئەنبىيا، 51 – ئايەت.

[3] قاراڭ:  39 – سۈرە زۇمەر، 23 – ئايەت؛ 43 – سۈرە زۇخرۇف، 4 – ئايەت؛ 36 – سۈرە ياسىن، 1  – ئايەت؛ 80 – سۈرە ئەبەسە 14 – ئايەت؛ 98 – سۈرە بەييىنە، 2 – ئايەت.

[4] قاراڭ: 2 – سۈرە بەقەرە، 2 -، 91 – ۋە 97 – ئايەتلەر؛ 6 – سۈرە ئەنئام، 66 – ۋە 115 – ئايەتلەر؛ 47 – سۈرە مۇھەممەد، 2 – ئايەت؛ 39 – سۈرە زۇمەر، 33 – ئايەت؛ 27 – سۈرە نەمل، 2 – ئايەت؛ 72 – سۈرە جىن، 1 – ئايەت.

[5] قاراڭ: 74 – سۈرە مۇددەسسىر، 54 – ئايەت؛ 69 – سۈرە ھاققە، 48 – ئايەت؛ 13 – سۈرە رەئد، 37 – ئايەت؛ 39 – سۈرە زۇمەر، 33 – ئايەت؛ 5 – سۈرە مائىدە، 48 – ئايەت؛ 41 – سۈرە فۇسسىلەت، 41 – ۋە 42 – ئايەت؛ 42 – سۈرە شۇرا، 52 – ئايەت؛ 25 – سۈرە فۇرقان، 1 – ئايەت.

[6] قاراڭ: 14 -سۈرە ئىبراھىم، 52 – ئايەت؛ 36 – سۈرە ياسىن، 69 – ئايەت.

[7]  قاراڭ: 6 – سۈرە ئەنئام، 114.

[8]  قاراڭ: 12 – سۈرە يۇسۇف، 111 – ئايەت؛ 16 – سۈرە نەھل، 89 – ئايەت.

[9] قاراڭ: 4 – سۈرە نىسا، 170 – ۋە 174 – ئايەتلەر؛ 7 – سۈرە ئەئراف، 158 – ئايەت؛ 10 – سۈرە يۇنۇس، 57 – ۋە 108 – ئايەتلەر؛ 45 – سۈرە جاسىيە، 20 – ئايەت.

[10]  قاراڭ: 29 – سۈرە ئەنكەبۇت، 51 – ئايەت؛ 2 – سۈرە بەقەرە، 23 – ۋە 24 – ئايەت؛ 4 – سۈرە نىسا، 82 – ئايەت؛ 11 – سۈرە ھۇد، 13 – ئايەت؛ 17 – سۈرە ئىسرا، 88 – ئايەت؛ 6 – سۈرە ئەنئام، 19 – ئايەت؛ 38 – سۈرە ساد، 87 – ئايەت؛ 81 – سۈرە تەكۋىر، 27 – ئايەت؛ 68 – سۈرە قەلەم، 52 – ئايەت.

[11]قاراڭ: 2 – سۈرە بەقەرە، 185 – ئايەت؛ 3 – سۈرە ئال ئىمران، 103 – ئايەت؛  14 – سۈرە ئىبراھىم، 1  – ئايەت.

[12] قاراڭ: 5 – سۈرە مائىدە، 16 – ئايەت؛ 6 – سۈرە ئەنئام، 155 – ئايەت؛ 10 – سۈرە يۇنۇس، 57 – ئايەت؛ 20 – سۈرە تاھا، 124 – ئايەت؛ 35 – سۈرە فاتىر، 29 – ئايەت.

[13] قاراڭ: 5 – سۈرە مائىدە، 16 – ئايەت.

[14]  قاراڭ: 16 – سۈرە نەھل، 89 – ئايەت؛ 17 – سۈرە ئىسرا، 9 – ئايەت.

[15]  قاراڭ: 17 – سۈرە ئىسرا، 10 – ئايەت؛ 74 – سۈرە مۇددەسسىر، 49 ~ 53 – ئايەتلەر.

[16] قاراڭ: 4 – سۈرە نىسا، 82 – ئايەت؛ 86 – سۈرە تارىق، 13 – ئايەت.

[17] قاراڭ: 11 – سۈرە ھۇد، 1 – ئايەت.

[18] قاراڭ: 54 – سۈرە قەمەر، 17 – ، 22 – ، 32 – ۋە 40 – ئايەتلەر.

[19] قاراڭ: 3 – سۈرە ئال ئىمران، 138 – ئايەت.

[20] قاراڭ: 18 – سۈرە كەھف، 2 – ئايەت؛ 12 – سۈرە يۇسۇف، 2 – ئايەت؛ 20 – سۈرە تاھا، 113 – ئايەت؛ 41 – سۈرە فۇسسىلەت، 3 – ئايەت؛ 56 – سۈرە ۋاقىئە 77 – ئايەت؛ 85 – سۈرە بۇرۇج، 12 15 – ئايەت. بۇرۇج 85/21،

Quran Uyghur Translation - www.uyquran.com - قۇرئان كەرىم ئۇيغۇرچە ئىزاھلىق تەرجىمىسى تور بىكىتى